Chính sách bảo hành

  • Bảo hành keo trong vòng 06 tháng đối với tất cả sản phẩm (kể từ ngày mua hàng).
  • Bảo hành da 01 năm đối với các sản phẩm giày da.